Dewch i gael paned gyda thîm MADE Cymru!

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae tîm MADE Cymru wedi trefnu sesiwn ‘Holi ac Ateb’ anffurfiol er mwyn ateb cwestiynau am ein cyrsiau dysgu hyblyg:

• Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0

• Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0

• Rheoli Arloesi

Ers cyhoeddi bod y cyrsiau bellach yn cael eu HARIANNU’N LLAWN (yn amodol ar gymhwysedd) rydym wedi rhyfeddu at yr ymateb cadarnhaol a gafwyd gan gynhyrchwyr o Gymru sydd â diddordeb mewn lleoedd. Er mwyn ateb yr holl gwestiynau, rydym wedi trefnu gweminar Zoom anffurfiol ddydd Mawrth 16 Mehefin am 11am – 12pm. Mae’n gyfle i sefydliadau ddysgu mwy am y cyrsiau, cymhwysedd a’r tîm.

Er mwyn mynychu, cofrestrwch ymlaen llaw trwy’r ddolen isod. Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau gyda gwybodaeth am sut i ymuno â’r gweminar.

Mae MADE yn gyfres o brosiectau wedi’u hariannu gan yr UE a ddarperir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant trwy ei Chanolfan Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM) sydd wedi’u teilwra’n arbennig er mwyn hybu cynhyrchiant busnesau bach a chanolig ac unigolion yng Nghymru drwy gysylltu â grym technolegau aflonyddgar.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch MADE@uwtsd.ac.uk

https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuugqjssHteDqCWKdEt4Kz4WFvm3m438

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.