MADE Cymru a CBM Cymru yn rhannu eu harbenigedd i helpu ag ymateb GIG Cymru i Covid-19.

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Yr hyn yw MADE Cymru yw cyfres o brosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd ac a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant trwy ei chanolfan ymchwil a dylunio arloesol, sef Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM).

Yn ystod pandemig Covid-19, maent wedi bod yn darparu cymorth i helpu ag ymateb GIG Cymru i Covid-19. Wrth i’r argyfwng dyfu, mae’r GIG yn Ne Cymru yn trin nifer cynyddol o gleifion mewn ymateb i Covid-19, ac mae angen cyflenwadau ychwanegol arno mewn meysydd allweddol, er enghraifft peiriannau anadlu ar gyfer cleifion a chyfarpar diogelu personol ar gyfer staff.

Mae tîm ymroddedig o Ddylunwyr a Pheirianwyr o CBM a MADE Cymru yn cymhwyso uwch-dechnolegau gweithgynhyrchu i nifer o brosiectau hanfodol er mwyn cefnogi gwaith rheng flaen y GIG.

Mae Luca Pagano, Uwch-beiriannydd Ymchwil yn MADE Cymru, wedi bod yn cydweithredu ag un o gydlynwyr yr ymateb lleol, Paul Boyce, a Dinas a Sir Abertawe, i gyflenwi cyfarpar diogelu personol i ysbytai lleol. Yn ddiweddar, aeth â mygydau wyneb diogelu a grëwyd gan ddefnyddio technoleg argraffu 3D i Ysbyty Treforys.

Dywedodd Luca: “Mae tîm MADE Cymru yn helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i fabwysiadu uwch-dechnolegau gweithgynhyrchu i wella cynhyrchiant. Yn y senario bresennol, rydym wedi llywio ein galluoedd yn rhannol i helpu’r GIG yng Nghymru i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae ein harbenigedd a’n technoleg yn ein galluogi i ddatblygu cysyniadau er mwyn cynhyrchu ar raddfa lawn yn gyflym, sy’n hanfodol mewn sefyllfa lle mae amser yn ystyriaeth dyngedfennol. Mae’n galonogol gweld cynifer o grwpiau eraill yn yr ardal yn cydweithredu ac yn cydweithio i greu effaith gadarnhaol.”

Dywedodd yr Athro Robert Brown, Cyfarwyddwr CBM Cymru: “Yr her allweddol sy’n wynebu sector gweithgynhyrchu Cymru yw symud yn gyflym ac yn effeithlon i ymateb i frys y sefyllfa. Mae hon yn argyfwng unigryw ac mae’n rhaid i ni gydweithio i ddarparu’r cyfarpar iawn ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn i gefnogi arwyr ein GIG.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr uchod neu i sgwrsio am MADE Cymru, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.