Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Y TÎM

Academyddion, Ymchwilwyr ac Arbenigwyr Technegol

Alan Mumby

Darlithydd – IIM

Alan Lewis

Darlithydd – IIM

Graham Howe

Prif Gymrawd Ymchwil (I4.0)

Jaymie Phillips

Darlithydd – I4.0

Will Lennard

Rheolwr Gweithgynhyrchu Uwch

Lloyd Stoker

Cyfarwyddwr Technegol

Luca Pagano

Uwch Swyddog Ymchwil

Samuel Minshell

Swyddog Ymchwil

Lisa Lucas

Uwch Swyddog Ymchwil

Dr Akash Gupta (PhD)

Swyddog Ymchwil

Cymorth i Fusnesau a Myfyrwyr

Amanda Hughes

Prif Swyddog Prosiect

Carys Dineen

Uwch Gydlynydd Prosiect

Neil Cunningham

Prif Swyddog Prosiect

Dysgu Digidol a Chefnogaeth TG

Mike Swanson

Rheolwr Dysgu Digidol

Glyn Jenkins

Dylunydd Addysgol

Cyllid a Chydymffurfiaeth

Joanne Phillips

Pennaeth Prosiectau MADE

Maruf Ali

Uwch Swyddog Prosiect – ESF (Cyllid a Chydymffurfiaeth

Gillian Williams

Uwch Swyddog Prosiect ADE (Cyllid a Chydymffurfiaeth)

Site Notice

Rydym ni wedi bod yn brysur yn creu gwellianau ar gyfer ein gwefan. Byddwch yn amyneddgar tra rydym yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg, os gwelwch yn dda. Rydym yn gobeithio byddwn wedi gorffen cyn bo hir.

We have been busy making improvements to our website. Please bear with us whilst we work on the Welsh version of our site. We hope to be finished very soon.